0 yorum  |  Yorum Yap
Markalar TAVASLI YAYINCILIK
Ürün Kodu: B-33
Stok Durumu: Stokta var
16,20TL 19,44TL
Vergiler Hariç: 16,20TL
Açıklamalı Rüya Tabirleri Ansiklopedisi – Yusuf Tavaslı
"Bu Kitapta  Rüya Tabiri Alimleri İmam Nablusi, İbn-i Kesir, İbn-i Şirin, Cafer-i Sadık (ra) ve diğer rüya yorumu alimlerinin muteber yorumlarından örnekler ihtiva etmektedir."
Yazar: Yusuf Tavaslı
Katagori: Rüya Tabirleri
Basım Yeri: İstanbul
Basım Tarihi:  2014
Kapak Türü: karton Kapak
Kağıt Türü: Kitap Kağıdı
Dili: Türkçe 
Dağıtım: Haktan Yayın Dağıtım
Temin Süresi: Aynı gün kargo
 
ÖNSÖZ
 Açıklamalı Rüya Tabirleri Ansiklopedisi adını verdiğim bu eserimi, değerli oku rlarıma sunarken, rüya görmekle ilgili, birkaç kısa cümlecikle ifade-i meramda bulunmayı muvafık gördüm.
 Şu fani dünyada rüya görmeyen hiçbir fani insan yoktur. Her insan rüya görür, görecektir ve görmeye devam edecektir. Şu da bir gerçektir ki, rüya görmek, ya da görmemek, hiç kimsenin kendi elinde ve kendi isteğinde olan bir durum da değildir. Herkes rüya görür, hiç kimse ben rüya görmüyorum diyemez. Hoş insan rüya görmek istese de göremez ya! Bir kimse, rüya görmek için, her ne kadar istekli olursa olsun, kendi çabasıyla rüya görmesi mümkün değildir. Belli ki, rüya denen müjdeyi, inana gösteren ve hazırlayıp sunan bir kuvvet ve kudret var. Hiçbir şey tesadüfi (kendiliğinden olmuş) değildir. Rüya deyip geçmeyesin. Onun dizginini tutan, dilediğini dilediğine veren, istediğini istediğine gösteren bir kudret var. Ve o kudretin gücü her şeye yetmektedir.
 Şu da akılda tutulması gerekli bir gerçektir ki, bir kimsenin gördüğü rüyalar, iyi ve kötü olmak üzere ikiye ayrılır. İyi ve güzel rüyalar olduğu gibi, kötü ve korkulu rüyalar da vardır. Önemli olan kişinin, iyi ve güzel rüyalar görebilmemutluluğuna ermesidir. Yüce peygamberimiz hadis-i şeriflerinde rüyalar açıklık ve netlik bakımından üç kısma ayrılırlar buyurmuştur.   
1-Allah tarafından, yani uykuda iken kuluna Allah’ın bildirdiği rüyadır ki, yoruma ihtiyaç yoktur. Açık ve nettir.
2-Melek tarafından, yani kişiye uykusunda rüya meleği tarafından gösterilir ki, bu rüya yoruma muhtaçtır.
3- Şeytan tarafından, yani kişiye uykusunda şeytan tarafından telkin edilen, gösterilendir ki, "Edğas-u ahlam” dır. Yorumlanmaya değmez, karma karışık seçilemeyen rüyalardır. Allah Teala ve melek tarafından gösterilen rüyalar, iyi ve güzel rüyalardır. Şeytan tarafından telkin edilip gösterilen rüyalar, kötü ve korkulu rüyalardır. Çünkü şeytan, insana hayır göstermez. O kötülüğün kaynağı, insanın düşmanıdır.
 
Şu gerçeği de aklımızda tutalım ki, görülen rüyaları kötüye yormamalıyız. Çünkü rüyalar nasıl yorumlanırsa, öyle çıkar, yapılan yoruma göre gerçekleşir. 
Rüya tabiri ilmi, dinimizin islam’da önemli bir ilimdir. Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’de bildirilen misal ve örnekler, yüce peygamberimizden gelen bilgiler, bu ilmin değerini gösteren yanılmaz gerçek belgelerdir.
  
Görülen rüyayı yorumlama konusunda ise; bilgi ve ehliyet sahibi, insanların hayır ve iyiliğini isteyen, nasihat ve öğüt ehli, gönlü Allah sevgisiyle dopdolu kimseye anlatmalı ve yorumlatmalıdır. Bu vasıfta (özellikle) birini bulamayan kimse, gördüğü rüyayı yorumlatmamalı, onu kimseye de söylememelidir. Kendi kendine: "Hayırdır inşallah, Allahım rüyam hayra çıkar.” Diyerek, rüyasını unutmalıdır. Böyle yaparsa, rüyası kötü de olsa, bir zarar görmez demek olur.
 Bu kitabım, büyük İslam alimi ve ünlü rüya yorumu bilginlerinden İmam-ı Nablusi, İbn-i Sirin, Cafer-i Sadık, Kirmani, Cabir’il Mağribi, Ebu Saidil Vaiz, Seyyid Süleyman ve diğer rüya yorumu ustalarının muteber tabirlerini ve yorumlarını ihtiva etmektedir (içermektedir).
Her şeyin en doğrusunu bilen yalnızca Cenab-ı Allah’tır. Muvaffakiyet ve başarıya ulaştıran da ancak O’dur. ve minallahit’ Tevfik.
 
El’Hace Hattat Hafız-Yusuf Tavaslı
                                            GİRİŞ
 Rüya ilmi başlı başına bir ilim dalıdır. Görülen rüyaları gerektiği gibi doğru bir şekilde yorumlamak, başlı başına bir bilgiye, bir anlayışa (zekaya) dayanmaktadır. Gelişi güzel rastgele rüya yorumlanma, yorumlanamaz. Hele hele yalan dolan katarak rüya yorumlamak, günahtır. Ahrette azabı gerektiren bir durumdur. Hadis-i şeriflerde bu bilgileri ilerleyen sayfalarımızda göreceğiz. Rüya yorulama işini seven ve isteyen veya bu yolda merakı olan kimselerin, bu işin kurallarını, gerekli şartlarını öğrenmeleri ve konuda emek harcamaları, göz nuru dökmeleri gerekmektedir.
Ey Dost! Rüya denilen muamma, insanoğlunun var oluşuyla başlamıştır. İnsanın yaratılmasıyla başlamış olan rüya ilmi, bütün peygamberlerin kabul ettiği ve önem verdiği bir ilim olarak devam ede gelmiştir. Peygamberler rüya ilmine değer vererek onunla amel etmişlerdir. Hz. Peygambere vahiy, rüya ile başlamıştır. Bu husustaki örnekleri yeri geldikçe okuyacağız.
Rüya denilen hadise (olay) önemli bir hadisedir. İnsanoğlunu devamlı meşgul etmiştir. Dünyanın var oluşundan bu yana insanoğlu, rüya denilen olayları göre gelmiş ve görmeye devam edecektir. SİTE: www.kitaptakipcileri.com
Rüya’nın bu denli öneminden olacak ki, Batı ve Doğu’da pek çok ilim erbabı, rüya ile ilgilenmiş ve bu konuda insanların ilgisini çeken eserler ( kitablar ) yazmışlardır.
Modern ilmin dahi, rüya denilen bu muammayı çözebilmek için kolları sıvadığını görüyoruz. Bununla beraber bu ciddi ve hummalı çalışmalara rağmen, henüz rüyanın muammalığı ve esrarı çözülebilmiş değildir.
Rüya, gaybdan haber alma gerçeğine dayanır. Hz. peygamber Hadis-i Şeriflerinde:
"Salih, imanlı bir kimsenin gördüğü güzel rüya, peygamberliğin kırkaltı cüz’ünden (parçasından) biridir.” Buyurmuş ve yine:
"Mü’min bir kimsenin gördüğü rüya, sanki Rabbiyle uykuda konuştuğu bir çeşit sevindirici müjdelerdir.”
Ve diğer bir hadislerinde de:  
"Benden sonra peygamberlik müjdelerinden hiçbir şey kalmamıştır. Ancak doğru ve Salih rüya "Mübeşşirat” kalmış olacaktır” buyurmuşlardır. SİTE: www.kitaptakipcileri.com
Dinimiz Müslümanlıkta güzel rüyanın önemi büyüktür. Doğru ve gerçek rüya, Peygamberlerin özelliklerinden bir parçadır.
Yani, peygamberler vahiy yolunda gaybdan haber alırlar, gaybdan haberdar edilirler. Hz. Peygamber (s.a.v.), Salih, (doğru) ve güzel rüyayı gaybdan haberdar olma anlamına gelen peygamberlerin vahiy yoluyla gaybdan haberdar olma özelliğine benzetiyor.
 
Evet, rüyanın insan hayatıyla birlikte ortaya çıktığı ve insanoğlunun var oluşuyla başlamış olduğu gerçeği göz önünde tutulursa, bu ilahi nimetin insanoğluna bir lutuf, bir gaye ve bir amaç için verilmiş olduğu gerçeği ortaya çıkmış olur ve işin aslı da budur.
Ey Dost! Gerçek şudur ki, bu dünyada herkes rüya görebilir. İyi rüyalar olduğu gibi, kötü rüyalar da vardır. Önemli olan iyi rüyalar görebilme kabiliyet ve saadetine erişmektir.
İnsan, rüyada bazen ileride başına gelecek iyilikleri veya kötülükleri aynen görebilir. Bu gündüz gibi apaçık güneş gibi rüyalardır. Bazen de rumuzlu (ileride başına gelecek halleri işaretle) görür ki, bu tür rüyalar ancak yorumlatılarak öğrenilebilir.
Unutulmamalıdır ki rüyalar bir bilen ve rüya işinden anlayan birisine yorumlatılır. Her önüne gelene rüya yorumlattırılmaz. Bu bilgileri yeri geldikçe okuyacağız.
 
Ey Dost! Rüya, insanoğlunun yaşamında kayıtsız ve şartsız olarak bulunduğuna göre, bu hadiseyi, bu olayı tabir edenlerin de bulunmuş olması bir gerçeğin ifadesidir. Rüya denilen bu güzel nimeti tabir edebilmek, onu kurallarına göre yorumlayabilmek için bu konuda bilgi sahibi olmak gerekir. SİTE: www.kitaptakipcileri.com
Görülen bir rüyaya yalan katmak nasıl ilahi bir suç ise, bilmediği bir rüyayı yalan karıştırarak yorumlamak ta aynı şekilde ilahi bir suç işlemek demektir.
Sevgili Peygamberimiz Hadis-i Şeriflerinde:
"Kim yalancıktan rüya gördüm diye söylenirse, kıyamet günü iki arpa tanesini birbirine düğümlemesi emredilir.” buyurmuşlardır.
 
Evet iki arpa tanesini birbirine bağlamak, düğümlemek mümkün olmadığına göre, görmediği rüyayı gördüm diyen ve bu yalan rüyayı anlatmak için yalan sözler uyduran kimsenin ahiret azabı çok çetin ve şiddetli olacak demektir. İki arpayı birbirine düğümleyemeyecek ve bu şekilde azab edilecektir. Azabı ve cezası devamlı olacaktır.
Neden cezası büyüktür diyecek olursan, cevab olarak deriz ki, doğru rüya peygamberlikten bir parçadır. Doğru rüya, mü’min ve Müslüman kullarına Allah tarafından sevindirici bir müjdedir. Görmediği rüyayı gördüm diyen kimse, Allah’ iftira etmiş olur. Allah’a iftira etmenin cezası ise, şiddetli ve devamlı olacak demektir.
 Yine Hadis-i Şerifte buyuruluyor ki:
"Kim ki, rüyasına kasıtlı olarak yalan karıştırıp anlatırsa, ahrette ateşten bir oturacak yer hazırlamıştır.”
Evet, rüyasına yalan karıştıranın göreceği azab böylece bildirilmiş oluyor. Aynı caze ve azab rüyaya yalan karıştırarak yorum ve tabir eden kimseye de verilecektir.
İslam dininde rüyanın önemi bu denli büyüt ve kıymetlidir. Bunun kıymet ve değerini korumalı, bu değerli nimete yalan, dolan karıştırmamalıdır.  
                       KUR’AN-I KERİM’DE RÜYA
 Kur’anı Kerim’de güzel rüyalar ile ilgili örnekler verilmektedir. Hz. İbrahim Hz. Yusuf’un rüyaları çok önemli ve net Kur’an’ın verdiği rüya örnekleridir.
 
    ÖNCE RÜYALAR İKİ KISMA AYRILIR:
 
1-Doğru ve gerçek (Salih) rüyalar.
2-Yalan ve karmakarışık rüyalar.
 
1-Doğru rüyalar, Allah’tandır. Bunlara Rahmani rüyalar da diyoruz. Aynı zamanda Salih ve sadık rüyalar de deniyor.
2.Kötü ve yalan rüyalar, şeytandandır. Bunlar şeytani rüyalar da diyoruz ki bunlar karışık, karmakarışık rüyalardır.
Doğru rüyalar, gündüz gibi aşikar olup apaçık gerçekleşen rüyalardır. Bunların tabir edilmeye, yorumlanmaya ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla bu rüyalar tabir edilmez, görüldüğü gibi tatbik edilir (uygulanır).
Kur’an-ı Kerim’de bunun örnekleri vardır. Bu gerçek rüyaları olduğu gibi kabul etmişlerdir. Gördüğü gibi uygulamışlar ve rüya ile amel edilmiştir.
Hz. İbrahim peygamberin rüyasını bu konuda örnek alabiliriz. 

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!